• Sorgenfrivang II
  • Sorgenfrivang II
  • Sorgenfrivang II
  • Sorgenfrivang II
  • Sorgenfrivang II
  • Sorgenfrivang II

Sorgenfrivang II

Da Sorgenfri's højhuse 428 lejemål gennemgik en omfattende renovering, hvor Tscherning udførte tre entrepriser.  Alle entrepriser - jord, kloak, beton, nedrivning og miljøsanering blev udført i egenproduktion. 

Højhusene Sorgenfrivang II er opført i 1950'erne og bl.a. karakteriseret ved tydelige betonprofiler på facaderne og markante altaner - desværre med stort varmetab til følge.

Nedrivning og miljøsanering:
Januar 2014 - Januar 2018
• Nedrivning og miljøsanering i bad og køkken
• Indvendig nedrivning af elevatorer, skakte, trappeopgange og skorstene
• Miljøsanering og nedtagning af betonaltaner med kran
• Nedrivning af tag og gavle
• Nedhugning af facadefliser med robot
• Udvendig sanering for asbest

Beton, Jord og kloak:
November 2014 - August 2019
• Nye kloakker under p-pladser
• Opgravning omkring bygningerne ifm klimasikring og efterisolering af kældre
• Opbygning af tanke til regnvandsopsamling til brug i fællesvaskeri
• In situ-støbning af 6 stk. nye elevatorskakte

Kontakt os på itkom@tscherning.dk for en fuld reference.

3 FAGENTREPRISER
Projektperiode: 
2014 - 2019

Bygherre: 
Lyngby Almennyttige Boligselskab

Rådgiver: 
Dominia

Hovedentreprenør:
NCC Danmark A/S

Adresse:
Grønnevej 247-261, 2830 Virum

Gå tilbage