• Postterminalen
  • Postterminalen
  • Postterminalen
  • Postterminalen

Postterminalen

Tscherning udfører i perioden 2016-2018 miljøsanering, stripning og totalnedrivning af bygninger på Postterminalen i København. 

Der udføres indvendig miljøsanering (PCB/kviksølv) af samtlige vægge, lofter og paneler samt udvendig sanering af vinduer med PCB-holdige fuger og asbest i facadebeklædning. Inden nedrivning sikres kloakledninger under bygninger ved indmåling og afdækning med sand eller betonbrokker. 

Nedrivning omfatter desuden skæring af konstruktioner i forhold til bevarelse af udkraget dæk mod baneområde. Strategisk opdeling ved nedklipning af lodret felt, som kan trækkes ind mod bygningsmidten og derved beskytte udkraget dæk mod baneterræn, Bernstorffsgade og tilstødende arealer. Bjælker i tag nedklippes enkeltvis ovenfra med hydraulisk saks. 

• Et samlet etageareal for nedrivningen på 75.000 m2 herunder kælder, underkælder og fundamenter
• Miljøsanering, stripning og totalnedrivning af syv bygninger 

Kontakt os på itkom@tscherning.dk for en fuld reference.

Projektperiode: 
2016-2018

Bygherre: 
Aarsleff A/S

Rådgiver: 
Cowi A/S

Adresse:
Bernstorffsgade 37-39, 1577 København V

Gå tilbage