• Cirkulær økonomi – Tscherning gør en forskel
  • Cirkulær økonomi – Tscherning gør en forskel
  • Cirkulær økonomi – Tscherning gør en forskel
  • Cirkulær økonomi – Tscherning gør en forskel
  • Cirkulær økonomi – Tscherning gør en forskel
  • Cirkulær økonomi – Tscherning gør en forskel

Cirkulær økonomi – Tscherning gør en forskel

Den stigende vækst i verdensøkonomien og den voksende verdensbefolkning vil i fremtiden resultere i en øget global efterspørgsel og et stigende ressourceforbrug. For at sikre bæredygtigheden fremadrettet, kræves en mere cirkulær tankegang til produktfremstilling og forbrugeradfærd. Tscherning vil gerne være en del af dette.

Cirkulær økonomi handler om at bevare materialer og produkter med den højest mulige værdi, længst muligt i det økonomiske kredsløb. F.eks. Ved genanvendelse af materialer eller ved affaldsforebyggelse gennem produkter. Dermed undgår man, at ressourcer ender som affald, og i stedet indgår i produktionen igen.

I dag forbruger byggebranchen 40 procent af verdens ressourcer og skaber en tredjedel af verdens affald. Byggebranchen har derved stort potentiale til at blive en del af en cirkulære løsning. For eksempel er der et spild på mellem fem og femten procent af nye bygninger ved opførelsen.

For at udnytte det store potentiale for cirkulær økonomi i byggebranchen, er vi, i Tscherning, meget opmærksomme på at genbruge brugte materialer og produkter fra vores egne projekter, og har flere eksempler på, hvordan vi bruger cirkulær økonomi.

Et eksempel er i forbindelse med etableringen af den nye bydel i det gamle Carlsberg kvarter, hvor Tscherning har været med til at udføre totalnedrivning af flere bygninger, herunder Distributionscenter Carlsberg, Nordfløjen, KB Fadølsservice og Stødpuden. Ved nedrivningen af Stødpuden har der været stor fokus på cirkulær økonomi i forhold til hvordan murstenene fra bygningen kunne bruges til fremtidige projekter. Ved at udskære murstenene, i rækker og mindre firkanter, kan murstykkerne bruges til at støbe et helt nyt element.

De udskårne murstykker bliver sendt til Jylland, hvor man forbereder elementer ved at placere flere murstykker side om side, som herefter bliver støbt til et samlet murelement. De færdige murelementer bliver brugt til opførelse af nye bygninger.

Et andet eksempel på Tschernings arbejde med cirkulær økonomi, er fra vores projekt på Papirøen, hvor de bærende bjælker fra to bygninger skal genbruges.

Tscherning leverer ofte materialer fra nedrivningsprojekter til virksomheden Gamle Mursten, som fra Hedehusene og Svendborg videresælger genbrugte mursten, formsten og gulvsten.

Læs mere her om hvilke materiale der kan genbruges http://vhgb.dk/genanvendelse/materialeatlas   

Gå tilbage